Instytut Systemów Publicznych

Instytut Systemów Publicznych w rankingu 100 największych polskich firm branży płatniczej

Ranking największych polskich firm branży płatniczej 2023 to trzecia edycja projektu prowadzonego przez serwis cashless.pl od 2021 r. Jego celem jest promowanie branży płatniczej jako jednego z najbardziej różnorodnych, ciekawych i wartościowych sektorów polskiej gospodarki. 

W tegorocznym rankingu już po raz drugi znalazł się Instytut Systemów Publicznych. W najważniejszym zestawieniu największych polskich firm płatniczych pod względem przychodów rocznych zajmujemy w tym roku 90-tą pozycję. Jednocześnie w niezwykle istotnej klasyfikacji firm płatniczych pod względem rentowności zajmujemy nadal, podobnie jak w roku ubiegłym, zaszczytne 1-sze miejsce

Zapraszamy Państwa do lektury pełnej wersji raportu z rankingiem głównym, a także z wieloma zestawieniami pomocniczymi i komentarzami, na stronach portalu cashless – link poniżej:

https://s3.elibri.com.pl/cashless/system/uploads/files/14/ranking-100-z-2023r.pdf?X-Amz-Expires=600&X-Amz-Date=20240110T132806Z&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=cash_cNSA0CIo73pM%2F20240110%2Feu%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e116bf9b6fadf09276673e49ff653860cfb56ca223f40c4084df408cd5a37dd9